Nya domarutnämningar

2020-12-03

Jim Karlsson, Petra Schöniger och Magdalena Davidsson att vara hovrättsråd i Göta hovrätt Johan Arvidsson att vara rådman i Gotlands tingsrätt Magnus Hansson och Alexander Warnolf att vara rådmän i Växjö tingsrätt Karin Friberg att vara rådman i Blekinge tingsrätt Catrin Ångman och Rickard Forsgren att vara rådmän i Vänersborgs tingsrätt Emma Granberg att vara rådman i Umeå tingsrätt Gunilla Lavås att vara rådman i Förvaltningsrätten i Härnösand Andreas Hedrén att vara tekniskt råd i tingsrätterna Henrik Östman att vara tekniskt råd i tingsrätterna anställt Anneli Skoglund som byråchef hos Justitiekanslern