Nya domarutnämningar

2020-11-12

Stefan Jansson och Evelina Englund att vara chefsrådmän i Nyköpings tingsrätt Petra Bergman, Carina Sjögren, Anders Hübinette och Robert Green att vara hovrättsråd i Svea hovrätt Annika Billstein Andersson att vara tekniskt råd i Svea hovrätt Daniel Samnerud att vara rådman i Stockholms tingsrätt Kai Koskela, Hans Öjemark, Alexander Nilsson och Anna Spinnell att vara rådmän i Södertälje tingsrätt Malin Karlsson att vara rådman i Örebro tingsrätt Jens Mjöberg att vara rådman i Blekinge tingsrätt Anders Söderström och Tony Persson att vara tekniska råd i tingsrätterna Daniel Isaksson, Susanne Nordström och Magnus Eklund Fellerfeldt att vara tekniska råd i tingsrätterna Ragnar Asklund att vara tekniskt råd i tingsrätterna Anita Wennström att vara tekniskt råd i tingsrätterna Lena Peterson att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Malmö