Nya domarutnämningar

2020-10-08

Gunilla Fransson och Anna Fondland Andersson att vara hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige

Lisa Löfberg och Caroline Rosengren att vara rådmän i Malmö tingsrätt

Christofer Gatenheim, David Longum Caldevik och Jon Holgersson att vara rådmän i Göteborgs tingrätt

Johan Rick att vara rådman i Förvaltningsrätten i Uppsala

Anna-Karin Larsson att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Stockholm