Nya domarutnämningar

2020-03-12

utnämnt Hedvig Trost, Susanne Kaevergaard, Amina Lundqvist, Sven Johannisson, Rakel Granditsky Hökeberg och Annika Åkerlind att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt

utnämnt Annika Malm att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt

utnämnt Stefan Lättman och Evelina Säfwe att vara rådmän i Solna tingsrätt

utnämnt Ulrika Åkerdahl och Madeleine Arpegård att vara rådmän i Södertälje tingsrätt

utnämnt Lars Swedenborg, Sandra Moradi och Lena Peterson att vara rådmän i Malmö tingsrätt

utnämnt Josefine Andersson att vara rådman i Varbergs tingsrätt

utnämnt Mattias Nordell att vara rådman i Umeå tingsrätt