Nya domarutnämningar

2019-09-20

expeditionschefen Johan Danelius att vara justitieråd i Högsta domstolen chefsrådmannen Nina Stubbe att vara lagman i Södertälje tingsrätt kanslichefen Måns Wigén och hovrättsrådet tillika vice ordföranden på avdelning Niklas Wågnert att vara chefsrådmän i Stockholms tingsrätt rådmannen Maria Hallqvist att vara chefsrådman i Uppsala tingsrätt rådmännen Lotten Karlén och Roy Johansson att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten för Västra Sverige