Nya domarutnämningar

2018-06-28

utnämnt hovrättsrådet Göran Nilsson att vara hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige

utnämnt rådmannen Peter Andersson att vara rådman i Västmanlands tingsrätt

utnämnt justitiesekreteraren Katarina Sergi att vara rådman i Varbergs tingsrätt

utnämnt juristen Hanna Forsell att vara rådman i Vänersborgs tingsrätt

utnämnt justitiesekreteraren Johanna Ekbäck att vara rådman i Förvaltningsrätten i Jönköping

utnämnt lagmannen Per Lennerbrant och hovrättsrådet, tillika vice ordförande på avdelning, Erik Lindberg att vara chefsrådmän i Stockholms tingsrätt

Senast ändrad: 2018-06-28