Nya domarutnämningar vecka 23

2024-06-05

Linda Kaufman att vara rådman i Borås tingsrätt Daniel Klingström att vara hovrättsråd i Göta hovrätt Urban Erntoft att vara hovrättsråd i Göta hovrätt Andreas Westberg att vara patentråd i Stockholms tingsrätt Jon Runebjer att vara rådman i Värmlands tingsrätt Niklas Ek att vara rådman i Ystads tingsrätt Tove Berleen till en tidsbegränsad anställning som rådman i Kristianstads tingsrätt