Ny publikation: Rättshjälp och taxor 2023

2022-12-09

Rättshjälp och taxor kommer ut en gång per år och innehåller Domstolsverkets regler om rättshjälp samt ersättning till rättsliga biträden och tolkar. Domstolsverkets reviderade föreskrifter om ersättning träder i kraft den 1 januari 2023.

Sammanställning föreskrifter 2023Om Sveriges Domstolar