Ny organisationsstruktur vid Göteborgs tingsrätt

2019-09-16

Avsikten med förändringen är att skapa en mer ändamålsenlig organisation med ännu bättre förutsättningar att avgöra mål och ärenden effektivt och med hög kvalitet.

Omorganisationen kommer innebära att mål kommer att lottas om för att få en jämn fördelning av mål mellan avdelningarna. Det innebär att vissa pågående mål fortsatt kommer att handläggas på en annan avdelning.

I samband med omorganisationen kan svarstiderna i telefon och på e-brev bli något längre än normalt, men ambitionen är att även under denna tid hålla en hög servicenivå.

Eftersom många mål kommer att byta avdelning, är det önskvärt att kontakt med tingsrätten i första hand tas via tingsrättens växel med telefonnummer 031-701 10 00 eller via e-post gbg.tingsratt@dom.se, istället för direkt med avdelningen.