Ny ordförande och nytt justitieråd

2018-09-03

I dag börjar också den tidigare advokaten Eric M. Runesson som justitieråd i Högsta domstolen. Utöver lång erfarenhet av arbete på advokatbyrå har Eric M. Runesson bl.a. en juris doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Han är också docent i rättsvetenskap och har adjungerat som professor i handelsrätt och kommersiell avtalsrätt.