Ny Information om pågående huvudförhandling i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg

2020-11-09

Tingsrätten har nu förordnat en ny försvarare som ersätter den entledigade försvararen. Den nya försvararen behöver tid att sätta sig in i målet. Huvudförhandlingen mot samtliga tilltalade kommer därför att fortsätta först den 23 november 2020. Detta innebär alltså att tingsrätten kan slutföra målet mot alla tilltalade samtidigt.

Tingsrätten avser att inom kort återkomma med en uppdaterad huvudförhandlingsplan i ett nytt pressmeddelande.