Ny information om huvudförhandlingen i mål mot tre f.d. medlemmar i en församling i Knutby

2020-02-05

Slutanföranden i Uppsala tingsrätts mål mot tre f.d. medlemmar i en församling i Knutby kommer som tidigare meddelats att hållas den 12 februari 2020 kl. 09.00-16.00. Yrkande har nu framställts om att samtliga slutanförandena ska hållas bakom stängda dörrar. Tingsrätten har bifallit denna begäran. Slutanförandena kommer således att hållas bakom stängda dörrar.