Ny huvudförhandlingsplan i mål om bland annat mord på en 12-årig flicka

2023-01-18

Huvudförhandlingsplanen framgår av bifogat dokument. Starttiden för samtliga dagar är kl. 09.30.

Förhandlingen hålls i säkerhetssalen på Attunda tingsrätt, Tingsvägen 13 i Sollentuna. Information om platser till media och allmänhet finns här:

Information om huvudförhandlingen i mål om bland annat mord på en tolvårig flicka - Södertörns tingsrätt (domstol.se)Nyheter