Ny förhandlingsplan i målet angående dubbelmord i Sätra

2020-01-14

Förhandlingen

Den nya förhandlingen kommer att hållas under fem dagar med start den 20 januari 2020. En förhandlingsplan bifogas. Planen är preliminär och kan komma att ändras.

Förhandlingen kommer att hållas i tingsrättens säkerhetssal, sal 1. Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i salen.

Ordningsregler

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen. Åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får dock använda den elektroniska utrustning som krävs för rapporteringen (exempelvis mobiltelefon, surfplatta eller dator). Detta gäller även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som medförs in i rättssalen ska vara avstängd och undanstoppad.

Ordföranden kommer att meddela ytterligare ordningsregler vid förhandlingen.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll genomförs vid tingsrättens entré. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Övrig information

När målet avslutas kommer tid för dom meddelas genom pressmeddelande. Ytterligare ett pressmeddelande kommer att publiceras i samband med att domen meddelas.

Ordförande i målet är lagmannen Eva-Lena Norgren.