Ny domstolsbyggnad för Borås tingsrätt

2022-05-31

Domstolsverket planerar och anskaffar lokaler samt inreder och utrustar lokaler inom Sveriges Domstolar. Det är viktigt att arbeta med högt ställda krav på en god arbetsmiljö och tillgänglighet. Lokalerna ska uppfattas som öppna och välkomnande samtidigt som en hög säkerhet upprätthålls.

- Med den nya domstolsbyggnaden i Borås kommer vi att kunna erbjuda väl anpassade och moderna lokaler för tingsrätten. Det vinnande förslaget är värdigt, lugnt och lågmält men ändå en byggnad med stark egen karaktär. Byggnaden kommer följa den lokala traditionen i Borås och uppförs därför i rött tegel, men med ett samtida uttryck. Planlösningen är funktionell med goda möjligheter till utbyggnad. Arkitekturpolicyn för Sveriges Domstolar har på ett förtjänstfullt sätt inarbetats i såväl plan som gestaltning, säger Harald Pleijel, fastighetsdirektör på Domstolsverket.- Vi arbetar med ett hållbarhetstänk där nybyggnationer ska uppfylla de högsta kraven för certifiering av miljöbyggnader. För det här lokalprojektet innebär det bland annat solceller på taket, närvarostyrd belysning, behovsstyrd ventilation och det röda teglet är återanvänt. Borås tingsrätt får en flexibel och robust byggnad som kommer att kunna stå en lång tid framöver, fortsätter Harald Pleijel.

Bra förutsättningar för framtiden

Tingsrättens chef, lagmannen Peter Broberg, konstaterar att jämfört med dagens förhållanden komnmer den nya byggnaden ge domstolen helt andra förutsättningar att bedriva bra, effektiv och säker verksamhet som svarar mot dagens krav.

- Äntligen har vi tagit ett stort och betydelsefullt steg framåt i processen mot en ny domstolsbyggnad för Borås tingsrätt. Såväl parter som andra aktörer i målen och besökande allmänhet kommer att mötas av en ny tingsrätt med hög grad av tillgänglighet och säkerhet, säger Peter Broberg.- Den kommer att vara placerad strategiskt med närhet till resecentrum och de planerade polis- och häktesbyggnaderna. Till detta kommer de moderna, effektiva och trivsamma kontorsmiljöerna för personalen. Mina medarbetare och jag ser verkligen fram emot att kunna flytta in i den nya byggnaden om tre år, fortsätter han.

Illustration: ON Arkitekter/Doubleaction