Ny delgivningsform ska ge färre inställda förhandlingar

2018-07-05

Många inställda förhandlingar beror på bristande delgivning. Det kan handla om att det inte gått att informera den åtalade om förhandling. Domstolen gör då bedömningen att huvudförhandlingen måste ställas in.

Inom ramen för regeringsuppdraget Snabbare lagföring testas nu så kallad tillgänglighetsdelgivning. Det innebär att polisen redan på platsen för brottet meddelar den misstänkte att handlingar som rör målet kommer att finnas på tingsrätten vid ett visst datum. Polisen informerar även om att det preliminärt planeras för huvudförhandling en viss dag. Ett av syftena med det nya sättet att delge är att man ska minska antalet inställda brottmålsförhandlingar i tingsrätt, och därmed kunna lagföra den här typen av brott snabbare.

– Tillgänglighetsdelgivning innebär att ansvaret att hålla sig underrättad om vad som sker läggs på den misstänkte. Tingsrätten skickar sedan handlingarna till den adress som den misstänkte uppger för polisen. Det gör att det inte längre kommer att vara ett delgivningsproblem när det gäller åtalade eftersom de redan anses delgivna, säger Lena Egelin.

Den delgivne får själv ett större ansvar genom den nya formen av delgivning – hur ser du på det?

–Jag tycker att det är fullt rimligt att det nu läggs ett större ansvar på den åtalade att hålla sig underrättad om vad som händer. Jag tror också att fler kommer att ta till sig den information som kommer till deras e-postbrevlåda än vad som gällde tidigare när ett kuvert kom med posten, säger Lena Egelin som också berättar att projektet skyndar på processen.

Hon ger exemplet att hon dömt en person för grovt rattfylleri endast 24 dagar efter körningen. Målet för uppdraget är att man ska kunna gå från brott till dom inom 2-6 veckor. I vanliga fall tar det drygt 20 veckor från polisens ingripande till huvudförhandling i den här typen av mål. Regeringsuppdraget kommer att pågå fram till 31 december 2019.

– Att effektivisera delgivningen är en del av regeringsuppdraget Snabbare lagföring som Solna tingsrätt och Attunda tingsrätt fått tillsammans med bland annat Domstolsverket, polis och åklagare. Syftet med uppdraget är att det ska gå snabbare att lagföra enklare brott, säger Lena Egelin.

Lena Egelin medverkade under onsdagskvällen (4/7) i SVT Rapport angående bristande delgivning och om regeringsuppdraget Snabbare lagföring. Inslaget börjar efter 13.10 min in i sändningen.

Vid mer frågor om projektet, kontakta Lena Egelin. Telefonnummer 08-561 658 11.