Nu är resultatet av vår digitala enkät klart

2022-05-02

Syftet med enkätundersökning har varit att få en bild av parter och vittnens förtroende för Vänersborgs tingsrätt samt hur man uppfattar vårt bemötande, information och service.Vi är glada för alla svar vi fått och kommer att ta med oss resultaten i den dagliga verksamheten. 

Nedan finns en sammanställning av svaren från enkäten.

Chefsrådman Tomas Alvå och handläggarchef Emma Eklund Karlsson tar hand om enkätsvaren.