Norsk jägare döms för grovt vållande till kroppsskada efter att ha skjutit joggare

2019-04-18

Den 29 november 2018 sköts en nu 76-årig man när han var ute och joggade i Ljungbyhed i Klippans kommun. Den norske jägaren döms nu för gärningen. I målet har åklagaren påstått att den norske jägaren har haft uppsåt till, dvs. att han haft för avsikt, att döda eller skada målsäganden och att han därför i första hand ska dömas för försök till mord. Jägaren har förnekat att han haft för avsikt att döda eller skada en annan människa och har uppgett att han var helt säker på att det var ett rådjur han sköt mot.

För att tingsrätten ska döma jägaren för försök till mord eller synnerligen grov misshandel måste åklagaren lägga fram utredning som gör att det är styrkt bortom rimligt tvivel att jägaren hade uppsåt till, att han förstod, att det var en människa han sköt mot. Filmen som visats från skottillfället räcker enligt tingsrättens bedömning inte för att anse det bevisat att jägaren hade uppsåt till att skjuta en människa.

– Vi som ser filmen i efterhand vet om att det är en människa. Då finns det enligt forskningen en stor risk att vi överskattar vår förmåga att upptäcka det i skottögonblicket säger rådmannen Sofia Tollgerdt som var rättens ordförande vid förhandlingen.

Avgörande i målet är om jägaren trodde att det var en människa när han avlossade skottet. Att jägaren gömde sig flera timmar efter händelsen och då eventuellt förstod att det var en människa han sköt mot kan inte läggas till grund för att göra bedömningen att han visste det när han sköt.

– Det har inte varit ställt bortom rimligt tvivel att jägaren har haft uppsåt till att det var en människa han sköt mot. Då kan han inte dömas för uppsåtligt brott säger Sofia Tollgerdt.

Enligt tingsrättens bedömning har jägaren varit grovt oaktsam och har gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande av allvarligt slag när han avlossade skottet. Han döms därför för grovt vållande till kroppsskada. Jägaren döms också för sex fall av grovt jaktbrott.

Rätten har varit enig.

Senast ändrad: 2019-04-18