Norrtälje kommun ska betala omkring 50 miljoner kr till Veolia Sweden AB

2023-02-01

I domen har tingsrätten funnit att kommunen alltför sent har åberopat en klausul i parternas avtal om rätt för kommunen att avbryta entreprenaden i förtid. Kommunen är på grund av sitt avtalsbrott därför skyldig att betala skadestånd till Veolia för förlorad vinst under åren 2019–2023 med drygt 39 miljoner kr (mot yrkade 49,9 miljoner kr).

Tingsrätten har så gott som helt avslagit ett motkrav från kommunen för påstådda brister i entreprenaden. Av yrkade drygt 44 miljoner kr har rätten funnit kommunen berättigad till ett belopp om endast 49 909 kr.

Tingsrätten har även tagit ställning till vissa andra yrkanden.

Sammanfattningsvis innebär domen att Norrtälje kommun ska betala sammanlagt omkring 50 av yrkade 60 miljoner kr till Veolia. Kommunen får i allt väsentligt stå för sina egna rättegångskostnader som uppgår till omkring 16 miljoner kr och ska ersätta Veolia för omkring 8 miljoner kr av Veolias rättegångs­kostnader, som sammanlagt uppgår till omkring 9 miljoner kr.