Norrköping får inte kräva att biståndssökare söker boende i andra kommuner

2021-04-23

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för kommuninvånarna men rätten till ekonomiskt bistånd är inte ovillkorlig. Ibland kan socialtjänsten kräva att en biståndssökare ska söka efter billigare boende. Däremot får kommunen inte, i strid med den enskildes vilja, kräva att biståndssökaren ska söka sig utanför kommungränsen. Socialstyrelsen, som yttrat sig, har samma uppfattning som kammarrätten.

– Lagstiftningen är tydlig i att insatser från socialtjänsten ska utformas i samförstånd med den enskilde och att bosättningskommunen har det yttersta ansvaret för sina invånare. Då finns det inte utrymme för en kommun att undkomma ansvaret genom att indirekt tvinga en person som bor i kommunen att flytta därifrån, säger kammarrättsrådet Bengt Green.

En domare är skiljaktig när det gäller hur domarna motiveras och anser att kommunen i princip kan ställa krav på att den som är långvarigt beroende av bistånd söker annan bostad även i andra kommuner.