Ninja Casinos licens ska vara återkallad tills vidare

2019-07-09

?Den 1 januari 2019 trädde spellagen i kraft. Enligt de nya bestämmelserna krävs en licens för den som tillhandahåller bl.a. vadhållningstjänster och kommersiellt onlinespel i Sverige. Företaget SafeEnt Limited fick en sådan licens för webbplatserna ninjacasino.com och spellandet.com.

Spelinspektionen återkallade SafeEnt Limiteds licens den 12 juni 2019 med omedelbar verkan sedan man ansett att företaget hade brutit mot centrala bestämmelser i spellagen.

SafeEnt Limited överklagade återkallelsebeslutet till Förvaltningsrätten i Linköping och yrkade att beslutet åtminstone inte skulle gälla tills vidare, dvs. under den tid det tar för domstolen att avgöra målet slutligt (inhibition). Förvaltningsrätten i Linköping avslog inhibitionsyrkandet den 20 juni 2019. Förvaltningsrättens beslut överklagades till kammarrätten som idag alltså avgjorde inhibitionsfrågan.

- Domen bygger på en bedömning av sannolikheten för att licensen kommer att återkallas slutligt, säger Håkan Löfgren, kammarrättslagman och rättens ordförande. Avgörandet innebär att företaget inte kan erbjuda spel så länge som processen i förvaltningsrätten pågår. Det som händer nu är att parterna kommer att slutföra sin talan i förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har sedan att avgöra målet slutligt, dvs. bestämma om återkallelsen ska bestå, avslutar Håkan Löfgren.

Kammarrättens dom kan komma att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. För att Högsta förvaltningsdomstolen ska ta upp ett överklagande krävs prövningstillstånd.

Bifogade filer: Kammarrättens dom målnr 2119-19 Senast ändrad: 2019-07-09