När byggnad på ofri grund blir fastighetstillbehör

2021-04-08

En byggnad som hade uppförts på en fastighet av en annan person än fastighetens ägare var att se som lös egendom (byggnad på ofri grund). Byggnaden och fastigheten kom därefter genom arvskifte att samägas av samma personkrets men med olika andelar.

I samband med ett fastighetsbildningsärende uppkom frågan om byggnaden hade blivit fastighetstillbehör i och med att ägarkretsen blivit densamma (ägarkongruens) eller om byggnaden skulle fortsätta att ses som lös egendom därför att ägarnas andelar var olika i byggnad och fastighet (andelsinkongruens). Högsta domstolen klargör att byggnaden ska ses som fastighetstillbehör.