Nämndeman stängs av

2019-08-23

??– Även om det inte är fullt klarlagt vad nämndemannen sa kan hennes opartiskhet i målet ifrågasättas. Uttalandena kan också uppfattas som ett uttryck för en bristande respekt för rättssystemet eller parterna i processen. Eftersom detta kan skada allmänhetens förtroende för rättsskipningen har hon i dag stängts av från sitt uppdrag som nämndeman, säger Ylva Norling Jönsson.

Genom att nämndemannen stängs av med omedelbar verkan kan hon inte längre sitta kvar i det stora narkotikamålet där 65 huvudförhandlingsdagar av totalt 105 inplanerade har avklarats.

– Målet fortsätter som planerat på måndag med två juristdomare och två nämndemän. Beslutet att stänga av en nämndeman påverkar inte tidsplaneringen, säger Ylva Norling Jönsson.

Nämndemannen stängs av i sex månader.

 

Senast ändrad: 2019-08-23