Nacka tingsrätts faxnummer upphörde 1 oktober 2018

2018-10-10

Nacka tingsrätts användning av fax upphörde i samband med tingsrättens flytt till Sickla den 1 oktober 2018. Tingsrätten kan numera inte skicka eller ta emot några handlingar per fax. Aktuella kontaktuppgifter till tingsrätten finns här.

 Säker e-post kan skickas via Sveriges Domstolars kontaktformulär. Meddelanden som skickas till Nacka tingsrätt genom den funktionen skickas krypterat och går till tingsrättens registratorsbrevlåda. Filer om sammanlagt max 30 MB kan bifogas till meddelandet.