Muntlig förhandling i mål om 5G-tillstånd

2021-04-09

En preliminär förhandlingsplan med information om vad som kommer att ske under respektive förhandlingsdag finns att ta del av nedan.

Begränsat antal åhörarplatser

Med hänsyn till den pågående smittspridningen av covid-19 kommer antalet åhörarplatser att vara begränsat. Åhörare kommer att ges möjlighet att följa förhandlingen från sidosalar genom bild- och ljudöverföring från huvudsalen. Inga åhörare kommer att ges möjlighet att följa förhandlingen i huvudsalen.

Föranmälan krävs för media

För media finns 10 reserverade platser till journalister (ej kameramän och fotografer) som föranmält sig till domstolen och fått bekräftelse på att de fått en plats. Anmälan görs till förvaltningsrätten via e-postadressen till höger på sidan. Ange namn och vilken redaktion du representerar. Journalister ska kunna uppvisa press­legitimation.

Utöver detta finns ett begränsat antal platser reserverade för allmänheten vid varje förhandlingsdag. Till dessa kan ingen föranmälan göras.

Alla åhörare ombeds vara på plats i god tid innan förhandlingen börjar kl. 09.00.

Säkerhetskontroll

Det genomförs alltid en säkerhetskontroll vid entrén för att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom att de körs genom en röntgen. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen. Tänk på att hålla avstånd och komma i god tid.