Möt Disa Rodhe - föredragande jurist vid Kammarrätten i Stockholm

2023-02-20

I kammarrättens verksamhetsberättelse, som publiceras senare den här veckan, berättar Disa mer om arbetet med domstolens digitalisering. Förutom sedvanlig statistik över målhaneringen innehåller verksamhetsberättelsen också andra intervjuer med medarbetare som ger en inblick i domstolens arbete och uppdrag.