Mordmisstänkt flicka ska genomgå rättspsykiatrisk undersökning

2022-12-08

Målet gäller misstanke om mord på en pojke i Vällingby den 16 juli 2022. Den misstänkte är en flicka som då var 15 år gammal.

Flickan har erkänt gärningen. Erkännandet avser brottets objektiva sida, alltså att hon har orsakat pojkens död som åklagaren påstått.

Domstolen har inte genom detta beslut tagit ställning till brottets subjektiva sida, dvs. vad den misstänkte insett eller avsett med sin handling. Frågan om flickan haft uppsåt till gärningen kommer domstolen att ta ställning till först efter att ha tagit del av den rättspsykiatriska undersökningen.

Förhandlingen kommer att fortsätta när undersökningen har kommit in, tidigast den 20 januari 2023.