Morddömd frias på grund av nödvärn

2021-02-17

Offret sköts till döds i en bil som därefter sattes i brand vid en fotbollsplan i Viksjö, Järfälla kommun. Det har gått att fastställa att offret avled till följd av skottskador och inte av branden. Åklagaren har dock inte kunnat presentera någon bevisning om vad som ägde rum i bilen innan skotten avlossades. Skytten har hävdat att offret först hotade honom med en pistol i bilen och att skotten avlossades då han försökte övermanna offret för få kontroll över pistolen. Tingsrätten kom fram till att skytten inte befann sig i en nödvärnssituation och dömde denne för mord till 18 års fängelse.Hovrätten anser, till skillnad från tingsrätten, att åklagaren inte har motbevisat nödvärnsinvändningen. Hovrätten har bl.a. kommit fram till att utredningen inte visar att det fanns något tydligt motiv för mannen att skjuta offret och inte heller att det var ett planerat mord. Eftersom utredningen om vad som hänt i bilen inte motbevisar skyttens uppgifter om att han blev hotad med pistol utgår hovrätten från att han har handlat i nödvärn.- Även om mannen sköt offret till döds var det våld som han använde inte uppenbart oförsvarligt eftersom han själv var utsatt för ett livsfarligt hot i ett trängt läge i bilen säger hovrättsrådet Sven Jönson. En nämndeman var skiljaktig och ville döma mannen för mord.