Mordåtalad frikänd på nytt efter att resning beviljats

2021-05-25

Åtalet gäller mordet på en äldre man som avlidit efter att ha blivit svårt misshandlad och lämnad bunden i sitt hem.

I sin dom konstaterar hovrätten att det är bevisat att den åtalade har varit på gården tillsammans med ytterligare tre personer när den äldre mannen blev misshandlad och bunden. En av dessa tre personer är dömd för mordet och har avtjänat ett långt fängelsestraff. De två andra personerna står åtalade för mordet i ett annat mål som ännu inte är slutligt avgjort. Ingen av dessa tre personer har i hovrätten velat uttala sig om och i så fall vilken inblandning den åtalade i nu aktuellt mål har haft, utan i stället har polisförhör med dem spelats upp vid rättegången.

Hovrätten har gjort bedömningen att de uppgifter som dessa tre personer har lämnat i polisförhör till stora delar skiljer sig åt från varandra och att uppgifterna inte är tillräckliga för att bevisa att den åtalade har varit inne i den äldre mannens hus när denne blev misshandlad och bunden. Det har inte heller presenterats någon teknisk bevisning eller någon annan utredning som visar att den åtalade har befunnit sig i huset.

– Åklagaren har inte bevisat att den åtalade har varit inne i huset och varit delaktig när den äldre mannen blev misshandlad och bunden. Det är inte heller styrkt att den åtalade har varit medveten om eller godkänt att någon eller några av de som befann sig i huset behandlade mannen på detta sätt. Åtalet för mord ska därför ogillas, säger hovrättsrådet Marianne Karlsson.