Mord m.m. i Kramfors

2023-03-24

Rättegången beräknas pågå under fem huvudförhandlingsdagar. Bokade förhandlingsdagar är den 3, 4, 11, 13 och 14 april, med start klockan 09.00 alla dagar utom den 13 april då förhandlingen planeras börja klockan 10.00. Förhandlingen hålls i sal 3 vid Sundsvalls tingsrätt, Storgatan 39, Sundsvall.

Platsbokning och ackreditering

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa platser är i första hand avsedda för anhöriga och för media som föranmält sig (ej kameramän och fotografer) och som därefter har informerats i särskild ordning om att de fått plats. Presslegitimation krävs.

Föranmälan sker senast den 29 mars kl. 12.00 genom e-post till sundsvalls.tingsratt@dom.se.

Ett begränsat antal åhörarplatser kommer att finnas för allmänheten. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser, men anmälan ska ske personligen i receptionen för att få tillträde i mån av plats till rättssalen.

Säkerhetskontroll

Alla besökare till tingsrätten måste passera en säkerhetskontroll vid domstolensentré. När många besökare kommer samtidigt kan viss köbildning uppstå vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Bild- och ljudupptagning

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade.Undantag för ackrediterade journalister: Åhörare i salen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

 Praktiska frågorTSVReceptionen@dom.se