Mord eller självmord?

2020-06-29

Tidigt på morgonen den 11 juli 2019 ringde en 55-årig man SOS. Mannen berättade att han hade stigit upp tidigare på morgonen och då gått ner i köket. I köket hade han 30 minuter senare hört hustruns väckarklocka ringa utan att stängas av. När han återvände till sovrummet fann han sin hustru i makarnas gemensamma sovrum med ett hårt åtdraget buntband runt halsen. Kvinnan dödförklarades på eftermiddagen samma dag och dödsorsaken var det åtstramande våldet runt halsen. De enda möjliga händelseförloppen var att hustrun oavsiktligt, i syfte att skrämma maken kommit att beröva sig själv livet, att hon avsiktligen begått självmord eller att maken mördat henne. Av den rättsmedicinska utredningen i målet framgick att det i Sverige sedan år 2003 fanns ett 30-tal liknande fall och att de flesta av dem bedömts som självmord.

Blekinge tingsrätt dömde den 8 april 2020 mannen för mord till fängelse i 18 år. Mannen överklagade domen och ville bli frikänd. Åklagaren och två av parternas barn överklagade också domen och ville att mannen skulle dömas till livstids fängelse.

Vid en sammantagen bedömning av en rad olika omständigheter i målet har även hovrätten i dag kommit fram till att det är bevisat att mannen har gjort sig skyldig till mord. Hovrätten grundar det på bl.a. fynd som gjorts vid den kriminaltekniska undersökningen. En stor blodfläck i sängen har inte kunnat uppkomma på det sätt mannen påstått. Det är vidare klarlagt att mannen innan räddningspersonal kom till platsen relativt omsorgsfullt städat bort blodspår i sovrummet samt flyttat på ett sängbord och andra föremål. Även i övrigt har det framkommit omständigheter som tyder på att det inte varit fråga om något självmord.

Hovrätten anser att omständigheterna är försvårande men att mordet, med hänsyn till då gällande påföljdspraxis vid mord, trots allt inte är ett sådant fall där livstids fängelse eller fängelse i 18 år ska dömas ut. Däremot föreligger sådana klart försvårande omständigheter att hovrätten dömer mannen till fängelse i 16 år.