Möjlighet till omprövning av trafikskadeersättning

2020-11-04

En golvläggare i Varberg skadades 1988 i trafikolycka. Det bestämdes då att han inte skulle få någon trafikskadeersättning från sitt försäkringsbolag på grund av bl.a. det sjukbidrag som utgick. Lönen i hans gamla yrke utvecklades sedan bättre än man hade räknat med. År 2015 begärde han därför att försäkringsbolaget omprövade hans rätt till ersättning. Bolaget invände då att hans fordringar på ytterligare ersättning från trafikförsäkringen var preskriberade.

I Halmstads tingsrätt pågår en tvist om den saken.

Enligt lagen har den försäkrade rätt till omprövning av trafikskadeersättningen om förhållandena har ändrats väsentligt sedan ersättningen bestämdes. En sådan omprövning kan leda till att den försäkrade ska ha ytterligare ersättning. Den grundläggande tanken med detta är att man vill säkerställa att den försäkrade, trots att tiden går och förhållandena ändras, blir fullt kompenserad för trafikskadan.

Högsta domstolen har nu besvarat två frågor från tingsrätten.

Först förklarar domstolen att den fordran på ytterligare ersättning som den försäkrade kan ha vid en omprövning preskriberas i sin helhet tio år från det att den för fordringen väsentliga förändringen av uppkom, t.ex. en lönehöjning i det gamla yrket. Preskriptionstiden på tio år ska alltså räknas från tidpunkten för den väsentliga förändringen.

För det andra förklarar domstolen att den försäkrade kan ha rätt till flera omprövningar om det händer nya väsentliga förändringar under åren. Med tiden kan det uppkomma nya väsentliga förändringar i de ekonomiska förhållandena, t.ex. en fortsatt löneutveckling, och varje sådan kan motivera en ny omprövning av den ersättning för inkomstförlust som har bestämts.

Målet fortsätter nu i tingsrätten.