Mobiltelefonföretag nekas avdrag för ingående moms i den s.k. mobilhärvan

2022-08-31

Brightstar 20:20 (SWE) AB har köpt mobiltelefoner från ett annat svenskt företag. Detta företag har sin tur köpt telefonerna från en leverantör som införskaffat dem genom förvärv från andra EU-länder och då undandragit staten utgående moms. Telefonerna har handlats i en transaktionskedja mellan olika länder utan att nå konsumtionsmarknaden på ett sätt som möjliggjort mervärdesskattebedrägerier.

Omständigheterna har varit sådana att Brightstar 20:20 (SWE) AB borde ha varit medvetet om risken för att telefonerna kunde vara kopplade till bedrägeri eller missbruk.

– Den som inte vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att en viss transaktion inte är ett led i någon annans skatteundandragande kan inte få avdrag när det senare visar sig att så varit fallet, säger Peter Lif, chefsrådman.