Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd

2020-10-30

Den fråga i målen som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller innebörden av uttrycket ”vistats med” när en tredjelandsmedborgare som är ett vuxet barn till en EES-medborgare gör gällande permanent uppehållsrätt.

Läs Migrationsöverdomstolens prövningstillstånd härPrövningstillstånd