Metin Sahindal döms för mord på släkting med sax vid Stensjön

2017-09-27

Metin Sahindal döms till fängelse i 12 år för mord på Mulla Sahindal vid Stensjön.

Fredagen den 26 maj 2017 har två grupper av personer, innefattande bland annat Metin Sahindal och Mulla Sahindal, åkt till Stensjön som är en fiskesjö belägen utanför Grycksbo cirka 1,5 mil nordväst om Falun. Metin Sahindal åkte till sjön i en bil tillsammans med Y och M. Mulla Sahindal åkte i en bil tillsammans med S och N.

Mulla Sahindal och Y var bröder och tremänningar med Metin Sahindal (deras föräldrar var kusiner). Metin Sahindal, Mulla Sahindal och Y var kusiner med H. M och N var bekanta med de övriga.

En osämja hade sedan en tid funnits mellan Y och dennes yngre bror Mulla Sahindal, liksom mellan Metin Sahindal och Mulla Sahindal.

Av utredningen har framgått att de båda sällskapen åkt var och en för sig självständigt till fiskesjön, men att man också kände till att det andra sällskapet var på väg dit. Man kom fram till sjön sent på kvällen och sällskapet med Metin Sahindal, M och Y anlände något före. Sällskapen tog plats i var sin slogbod belägna cirka 70 - 80 meter från varandra. Man löste också fiskekort som började gälla efter midnatt. Under natten sov man inte mer än korta stunder och viss alkoholförtäring har förekommit hos några i sällskapen.

På lördag morgon den 27 september hade man börjat fiska och skulle äta frukost. Det grillades kött vid den slogbod som Mulla Sahindal, H och N vistades vid. Också Metin Sahindal och M befann sig vid denna slogbod på morgonen och man försökte övertala Yatt också komma dit för att äta frukost. Y ville inte göra detta och förklarade att han inte ville äta frukost, efter att Metin Sahindal gått över med en tallrik grillat kött till den andra slogboden där Y stannat kvar. Metin Sahindal gick sedan tillbaka till den slogbod där de övriga befann sig.

I tiden därefter har en ordväxling uppkommit mellan Metin Sahindal och Mulla Sahindal. Ordväxlingen övergick sedan i ett handgemäng mellan de båda varvid övriga i sällskapet ingrep och skiljde dem åt.

I samband med handgemänget, eller i tiden strax därefter, har Mulla Sahindal tillfogats en skada på vänster sida av halsen som lett till att denne senare avled på grund av förblödning.

Åklagaren har här gjort gällande att bråket mellan Metin Sahindal och Mulla Sahindal kort avstannat efter att de övriga skiljt dem åt och att Metin Sahindal därefter gått fram till Mulla Sahindal igen med en sax som denne huggit, skurit eller stuckit mot halsen på Mulla Sahindal. Metin Sahindals uppfattning har istället varit att den skada som Mulla Sahindal fått på halsen måste ha uppkommit genom en olyckshändelse och att han inte hållit i någon sax eller avsiktligen skadat Mulla Sahindal.

Efter att skadan uppkommit på Mulla Sahindals hals har en kraftig blödning uppstått. Mulla Sahindal har lagts ned på marken. Y, som strax efter händelsen hört skrik och kommit över till den andra slogboden, tryckte klädesplagg/tyg mot brodern Mulla Sahindals hals i syfte att hejda blodflödet. S, som hörts som vittne i målet, hade innan händelsen befunnit sig på andra sidan sjön för att fiska. Han tog sig till den plats där Mulla Sahindal låg efter att man ropat till honom, då man på grund av dålig mottagning hade svårt att ringa 112 från den plats där Mulla Sahindal befann sig. S instruerades per telefon av personal på SOS Alarm angående vilka åtgärder denne skulle vidta i avvaktan på att ambulans skulle komma till platsen.