Matbord gör upphovsrättsintrång

2022-10-19

Sedan Miokoncernen lanserat möbelserien Cord har Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag (Asplund) stämt Mio AB, Mio Försäljning AB och Mio e-handel AB. Asplund har gjort gällande att matbordet som ingår i Cordserien är en efterbildning av matbordet Palais Royal, vilket är ett alster av brukskonst som Asplund innehar upphovsrätten till.

Miobolagen har invänt att Palais-bordet inte är skyddat av upphovsrätten, eftersom det bygger på enkla variationer av tidigare känd formgivning och utformningen av bordet i stor ut­sträckning är hänförlig till funktionella och produktionstekniska hänsyn. Miobolagen har under alla förhållanden ansett att Cord-bordet och Palais-bordet uppvisar så stora olikheter att något intrång inte har förekommit. Enligt Miobolagen har Cord-bordet dessutom tagits fram utan kännedom om Palais-bordet.

Patent- och marknadsdomstolen har vid en helhetsbedömning av Palais-bordet funnit att det är originellt i den meningen att det är upphovsmännens egen intellektuella skapelse, och alltså åtnjuter upphovsrättsligt skydd. Domstolen har också funnit att Cord-bordet är påfallande likt Palais-bordet, och att Miobolagen inte gjort sannolikt att det handlat om ett oberoende dubbelskapande när Cord-bordet togs fram. Mios bord har därför bedömts göra intrång i Palais-bordet och Patent- och marknadsdomstolen har förbjudit Miobolagen, vid vite om 1 000 000 kr, att tillverka, marknadsföra och sälja dessa.

– Som så ofta när det gäller mål om brukskonst har tvisten till stor del handlat om huruvida den tidigare formgivningen alls är ett upphovsrättsligt skyddat verk. Även om grundformerna för ett sådant pelarbord som det här har varit fråga om är enkla, har domstolen funnit att bordet distanserar sig från andra bord av samma slag som fanns på marknaden när Palais-bordet formgavs. Skaparna av bordet har enligt domstolen genomfört sin idé genom sådana fria och kreativa val som gör att bordet är upphovsrättsligt skyddat, säger rådmannen Linda Kullberg i en kommentar.