Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården

2020-02-14

- Martin Holmgren har genom sina tidigare uppdrag goda kunskaper om det svenska rättsväsendet och den svenska förvaltningsmodellen. Jag är glad över att han har tackat ja till att leda Kriminalvården, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

- Det är med stort engagemang men också ödmjukhet som jag tar emot regeringens förtroende att leda Kriminalvården. Kriminalvården befinner sig i ett skede med stora utmaningar, såväl kortsiktigt som långsiktigt. Jag ser fram emot att, tillsammans med alla anställda, göra allt för att Kriminalvården även framöver framgångsrikt ska klara sitt uppdrag, säger Martin Holmgren, generaldirektör för Domstolsverket.

Justitiedepartementet ansvarar för rekryteringsprocessen för att tillsätta en ny generaldirektör på Domstolsverket och tjänsten kommer att utlysas på sedvanligt sätt.

Peter Yngve blir tillförordnad generaldirektör för Domstolsverket från den 2 mars fram till att ny generaldirektör är på plats. Peter Yngve är idag planerings- och utvecklingsdirektör på Domstolsverket.