Mark- och miljööverdomstolens senaste avgöranden nu upplagda på hemsidan

2020-07-02

Vid övergången från den gamla hemsidan uppstod vissa tekniska problem med att lägga upp Mark- och miljööverdomstolens avgöranden på den nya sidan. Detta är nu löst och avgörandena fram till dags dato är upplagda. Mark- och miljööverdomstolen kommer framöver att, som tidigare, löpande att lägga upp meddelade avgöranden.

Mark- och miljööverdomstolens avgörandenMark- och miljööverdomstolens avgöranden