Mark- och miljööverdomstolen beslutar att pröva målet om Preemraff i Lysekil

2019-06-17

Mark- och miljööverdomstolen har gett prövningstillstånd i målet vilket innebär att målet tas upp till prövning av domstolen. Mark- och miljööverdomstolen påbörjar nu den skriftväxling m.m. som behövs för att målet ska bli klart för att kunna avgöras. Domstolen planerar preliminärt att hålla huvudförhandling första kvartalet 2020.

 

 

 

Senast ändrad: 2019-06-17