Mannen som körde på flickan i Orsa döms till fängelse

2019-01-24

Enligt tingsrätten ska mannen dömas för att han genom ett medvetet risktagande orsakat trafikolyckan som medförde flickans död.

 

Enligt lagmannen Lars Tomth har rätten funnit följande styrkt. Mannen hade inte körkort och han körde en bil som hade körförbud på grund av brister i bromssystemet. Under körningen från Mora till Orsa körde mannen om flera fordon i hög hastighet. Strax innan olyckan körde han om en lastbil. Hastigheten vid olyckstillfället var minst 100 km/tim där tillåten hastighet var 60 km/tim. Vid flera tillfällen genade mannen i kurvor och vid olyckan körde han på flickan i hans vänstra körfält. Mannen uppmärksammade inte flickan som befann sig nära den upplysta busshållplatsen förrän någon sekund innan olyckan.

 

Genom att köra bil på det sätt mannen gjorde och under de ovan nämnda omständighetena samt med tanke på mannens bristande uppmärksamhet har han agerat grovt oaktsamt och ska dömas för grov vårdslöshet i trafik. Den oaktsamhet han visat utgör ett medvetet risktagande av allvarligt slag. Han ska därmed dömas för grovt vållande till annans död.

 

Eftersom mannen inte hade körkort ska han dömas för olovlig körning. Efter olyckan lämnade mannen platsen och ska därför dömas för smitning från trafikolycksplats.

 

Någon annan påföljd än fängelse kan inte väljas eftersom straffvärdet är högt och brotten allvarliga.

Rätten var enig i bedömningen.

 

Senast ändrad: 2019-01-24