Mannen som hotade att spränga Malmö centralstation döms för grovt olaga hot

2019-11-06

Tingsrätten konstaterar i domen att flera av brottsoffren har känt dödsångest vid händelsen och att mannens handlande har likheter med de terrordåd som under senare år har genomförts i Sverige och andra länder. Mannen döms därför för grovt olaga hot. Han döms också för våld mot tjänsteman.

De rättspsykiatriska undersökningar som har genomförts i målet visar att mannen begick brotten under påverkan av en allvarlig psykisk störning, men att han vid undersökningarna inte längre led av en sådan störning. Tingsrätten har därför kommit fram till att det saknas förutsättningar att överlämna mannen till rättspsykiatrisk vård, och att det krävs synnerliga skäl för att döma honom till fängelse.

Kravet på synnerliga skäl föranleds av att mannen begick brotten under påverkan av en allvarlig psykisk störning, och innebär enligt förarbetena att brottets straffvärde bör uppgå till fyra år eller mer. I detta fall är straffvärdet mycket lägre, säger rådmannen Lars Olsson.

 

Tingsrätten har sammantaget kommit fram till att det, trots brottets allvar, inte finns tillräckliga skäl att döma mannen till fängelse. Eftersom han ska utvisas ur landet finns det inte heller förutsättningar att döma honom till skyddstillsyn. Påföljden har därför bestämts till villkorlig dom.

Mannen ska också betala skadestånd till brottsoffren med sammanlagt drygt 100 000 kr.