Mannen som dömdes till livstid för Stureplansmorden får tidsbestämt straff

2018-11-06

Den morddömde mannen har varit berövad friheten sedan han anhölls den 7 december 1994 misstänkt för masskjutningen mot krogkön utanför Sturecompagniet i Stockholm som kostade fyra människor livet och skadade många fler.

Den 6 september 1995 dömde Svea hovrätt mannen till livstids fängelse för mord i fyra fall, försök till mord i fem fall och ett fall av rån. År 2003 dömdes mannen även för allvarlig brottslighet begången på anstalt.

 

Den morddömde mannen har i Örebro tingsrätts mål B 1950-18 begärt att hans straff på fängelse på livstid ska omvandlas till ett tidsbestämt fängelsestraff.

 

Tingsrätten har i målet hämtat in yttrande från Kriminalvården och utlåtande från Rättsmedicinalverket. I sitt utlåtande har Rättsmedicinalverket redovisat den sammantagna bedömningen att risken för att mannen återfaller i brottslighet av allvarligt slag är låg på en tregradig skala (låg/medelhög/hög).

 

Tingsrätten har i dagens beslut gjort den sammantagna bedömningen att det inte längre föreligger någon konkret och beaktansvärd risk för att mannen återfaller i brottslighet av allvarligt slag. Detta tillsammans med god skötsamhet och att han medverkat till att främja sin anpassning i samhället i kombination med den långa tid han avtjänat utgör skälen till att tingsrätten beslutat om att omvandla hans straff till fängelse i 39 år. Tingsrätten har beaktat att omständigheterna kring gärningarna som ledde till straffet om livstids fängelse har varit synnerligen försvårande.

 

Senast ändrad: 2018-11-06