Många nya mål om vattenkraft till mark- och miljödomstolarna

2020-06-25

Mark- och miljödomstolarnas uppgift är att pröva de ansökningar om förbättrad vattenmiljö som ägarna till vattenkraftverken ska lämna in enligt den nationella planen. Det är ett stort, viktigt och långsiktigt arbete där många ansökningar och mål kommer att handläggas under de närmaste 20 åren. Arbetet ställer krav på nya bedömningar av såväl tekniska frågor som hur hälsa och miljö påverkas.

Domstolsverket har tillsammans med representanter för mark- och miljödomstolarna samt Mark- och miljööverdomstolen arbetat med att förbereda hanteringen av de nya målen.

Efter sommaren kommer rekryteringen av tekniska råd och rådmän att påbörjas. Totalt kommer ett tjugotal tekniska råd och juristdomare att behöva nyanställas. Därefter ska alla som ska hantera målen få särskild utbildning. Domstolsverket har av regeringen fått ett anslag om 50 miljoner kronor per år för att finansiera hanteringen av de nya målen.