Man i 20-årsåldern häktad misstänkt för mord och försök till mord i Norsborg sommaren 2020

2021-06-21

Sannolika skäl är den starkare misstankegraden. Åtal ska väckas senast den 1 juli 2021, om inte åklagaren dessförinnan kommer in med en begäran om åtalsförlängning.