Man frikänns från åtal för mord i Enskededalen

2019-07-03

Tingsrätten har i domen prövat påståenden om att den tilltalade begått flera brott, varav mord alternativt medhjälp till mord utgör den allvarligaste anklagelsen. Huvudförhandlingen har pågått i sju dagar.

 

Den avlidne personen blev skjuten med flera skott, bl.a. i huvudet och bröstet, i en lägenhet i Enskededalen den 16 december 2018 och avled på platsen.

 

”Det finns inte någon direkt eller teknisk bevisning, t.ex. vittnesuppgifter, fingeravtryck, blodspår, tändstickspartiklar eller liknande spår, som knyter den tilltalade till gärningen. Det finns visserligen omständigheter som är besvärande för den tilltalade. Tingsrätten har gjort en samlad bedömning av de omständigheter och den bevisning som har presenterats. Tingsrätten har då kommit fram till att det som har presenterats inte är tillräckligt för att döma den tilltalade för brottet.”, säger rättens ordförande rådmannen Claudia Vadaszi.

 

”Enligt tingsrätten saknas det vidare helt bevisning för att den tilltalade har främjat mordet genom att bistå en okänd person med den information som åklagaren påstått. Åtalet beträffande mord alternativt medhjälp till mord har därför ogillats och den tilltalade har frikänts från dessa misstankar.”, berättar vidare rådmannen Claudia Vadaszi.

 

Den tilltalade döms dock för narkotikabrott och två fall av brott mot vapenlagen. Påföljden har bestämts till skyddstillsyn.

 

 

Senast ändrad: 2019-07-03