Man döms till fängelse för att har kört ihjäl mor och son

2022-02-02

Det var på eftermiddagen den 22 juli 2020 som en familj om fyra personer cyklade mot campingplatsen vid Färjestaden på Öland som händelsen inträffade. En bil, framförd av den åtalade mannen, kom enligt flera utsagor i hög hastighet bakifrån den cyklande familjen och körde på tre av fyra personer i familjen. Mamman och den ena sonen avled och pappan ådrog sig kroppsskador. Den andra sonen klarade sig mirakulöst undan kollision då han irrationellt väjde ut i körbanan istället för åt sidan.

Dessförinnan hade mannen i bilen, på samma väg, kört mycket nära en annan familj i hög hastighet och strax därefter kört ned en stolpe, varefter färden fortsatte och avslutades med de tragiska påkörningarna, för att slutligen ta stopp vid ett staket intill en sommarstuga.

Mannen godtar händelseförloppet och följderna av körningen men nekar till att han ska dömas till ansvar för gärningarna då han anser att han inte har begått en kontrollerad gärning.

Tingsrätten har funnit att mannen agerat så som åklagaren har gjort gällande under samtliga åtalspunkter. Tingsrätten dömer dock inte mannen för framkallande av fara för annan då detta moment ingår i gärningen grov vårdslöshet i trafik.

Brotten bedöms som grova främst av den anledningen att tingsrätten funnit det styrkt attmannen haft kännedom om att han vid stresspåslag hamnar i ett sjukdomstillstånd, liknande epilepsitillstånd, och då han ändå framfört sitt fordon under turistsäsong på Öland, visat en uppenbar likgiltighet för andra människors liv och egendom samt att hans agerande varit ett medvetet risktagande av allvarligt slag.

– Det saknas utrymme för någon annan påföljd än fängelse och rätten bestämmer därför påföljden till två år och sex månaders fängelse motsvarande det sammanlagda straffvärdet av gärningarna, säger rådmannen Louise Hinsegård.

Mannen har genomgått rättspsykiatrisk undersökning men man har inte funnit att han begått gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Han ska betala skadestånd till målsägandena bland annat för det psykiska lidande gärningarna har orsakat dem.