Man döms till ett års fängelse för att ha kartlagt försvarsverk

2020-06-22

Vid en husrannsakan hemma hos mannen den 5 december 2017 återfanns ett stort antal datafiler avseende svenska försvarsverk. Mannen åtalades vid tingsrätten för grov obehörig befattning med hemlig uppgift genom att obehörigen ha tagit befattning med hemliga uppgifter om 36 försvarsverk, av vilka han anskaffat uppgifter om 14 och befordrat uppgifter om två. Mannen dömdes av tingsrätten i enlighet med åtalet och påföljden bestämdes till ett års fängelse.

Både mannen och åklagaren överklagade domen till hovrätten.

Hovrätten har gjort samma bedömning som tingsrätten, förutom att det inte ansetts visat att mannen anskaffat uppgifter om fler än tolv försvarsverk. Inte bara bilderna utan även övriga uppgifter kring försvarsverken som ingått i det systematiskt sammanställda materialet har bedömts vara hemliga. Hovrätten har också bedömt att uppgifterna skulle medföra betydande men för Sveriges säkerhet om de kom till främmande makts kännedom. Materialets omfattning har ansetts vara av betydelse vid bedömningen.