Man döms för två mordbränder i Rotebro

2019-07-01

Den åtalade mannen har idag fällts av en enig tingsrätt. Det har i och för sig inte funnits något vittne som sett mannen inne i bostäderna i samband med att det brunnit eller någon bindande teknisk bevisning. Mannen har dock varit i omedelbar närhet av båda platserna då det brunnit. Rätten har också funnit att han kan ha haft motiv att anlägga bränderna och att rimliga alternativa möjligheter saknas. Detta, i förening med likheterna mellan gärningarna och andra försvårande moment, har lett till att rätten funnit styrkt att de båda bränderna har anlagts av mannen. 

Den första händelsen har tingsrätten rubricerat som grov mordbrand och grovt vållande till annans död, den andra som mordbrand och försök till mord. 

- Att mannen i fråga om den första händelsen inte döms för mord beror bl.a. på att utredningen ger stöd för att han kan ha trott att bostaden var tom när han anlade branden, säger rättens ordförande rådmannen Rikard Backelin.

Tingsrätten har bestämt påföljden till fängelse tolv år. Mannen ska även betala skadestånd med sammanlagt knappt 500 000 kr till den avlidnas syster, till den kvinna som drabbades av den andra branden samt till de personer som bodde i det första bostadshuset och deras närmaste grannar.

 

Senast ändrad: 2019-07-01