Man döms för mord på äldre kvinna till fängelse på livstid

2021-06-14

Tingsrätten har den 14 juni 2021 meddelat dom i det mål där åklagaren har väckt åtal mot en man för mord på en äldre kvinna och misshandel mot en annan man.

Tingsrätten dömer mannen för mord och misshandel i enlighet med åtalet. Tingsrätten konstaterar i domen att det är ställt utom rimligt tvivel att mannen i Uddevalla i december 2020 genom upprepat våld uppsåtligen berövat den äldre kvinnan livet samt att mannen ett par veckor senare misshandlat en annan man.

När det gäller påföljden konstaterar tingsrätten att det inte finns några förmildrande omständigheter men däremot ett antal försvårande omständigheter. Mannen har utsatt den äldre och fysiskt underlägsna kvinnan för omfattande våld. Händelsen har ägt rum i hennes bostad. Det har varit fråga om ett utdraget händelseförlopp och det måste ha varit förenat med en stark dödsångest och ett svårt lidande för kvinnan. Med beaktande av dessa omständigheter anser tingsrätten att mannen ska dömas till fängelse på livstid. Mannen ska stanna kvar i häkte till dess att domen vinner laga kraft.

Mannen ska även betala skadestånd till kvinnans syskon med vardera 60 000 kr samt ersätta dödsboet för begravningskostnaderna.

Tingsrätten är enig i sin bedömning.