Man döms för grovt våld mot tjänsteman, grov misshandel och våldtäkt.

2019-05-03

Mannen skulle kvällen den 3 oktober 2018 avvisas från Resecentrum i Skövde och misshandlade då en av de två civilklädda polismännen. Delar av misshandeln skedde när polismannen var medvetslös och innefattade bland annat dunkning av polismannens huvud i stengolvet och stampning mot dennes nacke/övre del av rygg. Händelsen dokumenterades i två övervakningskameror. Mannen och hans sällskap hade redan före händelsen varit störande. Han hade därför en mental beredskap för att ett ingripande kunde ske. Trots mannens allvarliga psykiska störning och berusningsgrad anser tingsrätten att den mentala beredskapen och de ingripande polismännens uppträdande gjorde att mannen hade uppsåt till att det var en polisman som han misshandlade.

Mannen döms också för att den 3 december 2018 ha våldtagit en kvinna i hennes hem.

Polismannen tilldöms skadestånd med 36 250 kronor och kvinnan med 140 400 kronor.?

Senast ändrad: 2019-05-03